Julerbjudande

Använd koden:GODJUL

(50% rabatt på konsultation till Julafton)

Handbok i vårdnad, boende & umgänge

Innehållsförteckning

1. Inledning

Ledordet i svensk lagstiftning vid frågan om vårdnad, boende och umgänge är barnets bästa. Det är utgångspunkten för om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam, vart barnet ska bo och hur umgänget mellan barn och förälder ska utformas. Principen har förankrats internationellt i FN:s barnkonvention där art. 3 stipulerar att barnets bästa ska komma i främsta rummet för varje åtgärd som lagstiftaren, myndigheter och domstolar vidtar. Vårdnad, boende och umgänge mellan barn och föräldrar regleras i 6 kap. föräldrabalken. Ett antal grundläggande rättigheter för barn räknas upp i 6 kap. 1 § föräldrabalken, såsom omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska även behandlas med aktning för sin person och egenart. Slutligen får barn inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Som utgångspunkt anses gemensam vårdnad mellan föräldrarna vara till barnets bästa, eftersom barn har ett behov av en nära och god relation med båda föräldrarna. Lagstiftningen vid vårdnad, boende och umgänge är därför inriktad på att föräldrarna ska kunna samarbeta kring barnen även efter att föräldrarna har separerat. Det finns vetenskapligt stöd för uppfattningen att barn mår bättre när föräldrarna kommer överens. Gemensam vårdnad har även en samhällsekonomiskt gynnsam effekt eftersom föräldrar enklare kan enas om vårdnadsfrågan utan att gå till domstol, om vårdnaden kan delas mellan föräldrarna. Möjligheten till gemensamt vårdnadsansvar för särlevande föräldrar infördes 1976 i svensk lagstiftning och sågs som en viktig del av ett jämställt samhälle, där både modern och fadern hade en rättighet och skyldighet att ta ansvar och närvara i sina barns liv.

Få tillgång till hela handboken

Direkt efter att köpet genomförts får du en kod skickad till dig på mejl, som du enkelt skriver in för att få åtkomst till innehållet. Du har tillgång till materialet i 30 dagar från köptillfället. För fri åtkomst kan du välja att även lägga till en nedladdningsbar PDF.
375 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), kort (Mastercard, Visa) och Swish.

Se hela vårt bibliotek av handböcker i praktisk juridik.
Har du redan köpt den här handboken?
Använd koden du fick i bekräftelsemejlet för att låsa upp innehållet.