Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Handbok i underhållsbidrag

Innehållsförteckning

1. Inledning

Med underhåll åsyftas en förälders skyldighet att bidra till sitt barns försörjning. Idag regleras underhållsbidrag i första hand genom föräldrabalkens sjunde kapitel, men för att förstå underhållsbidragets bakomliggande syfte är det på sin plats att först ge en kort beskrivning av hur lagstiftningen kommit att utvecklas till vad den är idag.

Redan i 1734 års ärvdabalk lagstiftades det om en underhållsskyldighet som förpliktigade föräldrarna till barn födda utanför äktenskapet att uppfylla barnets rätt till ”nödtorftig föda och uppfostran” till dess att barnet hade förmåga att försörja sig själv. Underhållsskyldighet i förhållande till barn födda inom äktenskapet framgick inte i lagstiftning utan får antas tagen som självklar. 1734 års lag var gällande rätt fram till år 1917 då underhållsskyldigheten stärktes genom att utomäktenskapliga barn gavs en ovillkorlig rätt till underhåll till dess att barnet fyllt 15 år. Det stärkta skyddet var ett av flera led i att jämna ut förhållandet mellan barn födda inom och utom äktenskapet. Föräldrabalken, vilken är den gällande lagstiftningen avseende förhållandet mellan föräldrar och barn, antogs år 1949. I och med lagens ikraftträdande upphörde åtskillnaden mellan barn födda inom respektive utom äktenskap och underhållsskyldigheten började gälla till dess att barnet fyllde 18 år.

Få tillgång till hela handboken

Direkt efter att köpet genomförts får du en kod skickad till dig på mejl, som du enkelt skriver in för att få åtkomst till innehållet. Du har tillgång till materialet i 30 dagar från köptillfället. För fri åtkomst kan du välja att även lägga till en nedladdningsbar PDF.
375 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), kort (Mastercard, Visa) och Swish.

Se hela vårt bibliotek av handböcker i praktisk juridik.
Har du redan köpt den här handboken?
Använd koden du fick i bekräftelsemejlet för att låsa upp innehållet.