Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Handbok i trafikskadeersättning

Innehållsförteckning

1. Vad är en trafikskada?

En trafikskada är en skada som uppkommit till följd av trafik i enlighet med 1§ Trafikskadelagen (1975:1 410). De personer som omfattas är förare, passagerare samt cyklister och gångtrafikanter som blir påkörda.

Att skadan uppkommit ”till följd av trafik” innebär dels att fordonet ska ha varit i trafik när skadan uppkom och dels att skadan uppkom till följd av att fordonet var i trafik. Så anses vara fallet så snart fordonet har kommit i rörelse. Ibland kan dock skador som uppkommer när ett fordon står helt still anses vara till följd av trafik om skadan har inträffat i samband med exempelvis bilens användning för sitt ändamål. Detta har bland annat fastslagits av Högsta domstolen i NJA 2007 s. 997 som handlade om en man som en vintermorgon skulle åka till sitt arbete med sin bil. Han startade bilen och lät den gå på tomgång medan han skrapade rutorna, av någon anledning halkade han och föll. Den skada som uppkom till följd av att han föll när han skrapade rutorna ansåg Högsta domstolen var till följd av trafik. I NJA 1988 s. 221 prövades en liknande situation. En bilpassagerare föstes vid ett kortare uppehåll i färden in i en bil, för att undgå att bli tagen av polis, och han skadades därvid av bildörren. Högsta domstolen ansåg att skadan uppkommit till följd av trafik med bilen. I HD T 1586/16 gjorde Högsta domstolen en motsatt bedömning. Det rörde en parkerad bil som hade satts i brand och på grund av en kortslutning hade den därefter kommit i rörelse och spridit elden till en skola. Eftersom det var branden som fått bilen i rörelse ansågs en knapp billängds förflyttning inte tillräcklig för att bilen skulle anses ha varit i trafik.

Få tillgång till hela handboken

Direkt efter att köpet genomförts får du en kod skickad till dig på mejl, som du enkelt skriver in för att få åtkomst till innehållet. Du har tillgång till materialet i 30 dagar från köptillfället. För fri åtkomst kan du välja att även lägga till en nedladdningsbar PDF.
375 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), kort (Mastercard, Visa) och Swish.

Se hela vårt bibliotek av handböcker i praktisk juridik.
Har du redan köpt den här handboken?
Använd koden du fick i bekräftelsemejlet för att låsa upp innehållet.