Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Handbok i särskild företrädare för barn

Innehållsförteckning

1. Bakgrund

1.1 Vad innebär uppdraget?

Uppdraget som särskild företrädare för barn innebär att denne ersätter vårdnadshavarnas ställföreträdarskap för barnet i de fall det finns misstankar om att vårdnadshavarna eller någon som står vårdnadshavarna nära har begått ett brott mot barnet. Företrädaren ska i dessa fall tillvarata barnets rätt under förundersökningen samt både under och efter rättegången. Den särskilda företrädaren kan i sin roll ta beslut som berör barnet utan vårdnadshavarnas samtycke.

Utgångspunkten för den särskilda företrädaren är alltid att se till barnets bästa. Det är därför viktigt att den särskilda företrädaren håller sig oberoende och har en fristående roll till andra, såsom myndigheter och vårdnadshavare, för att kunna ta till vara barnets intresse.

1.2 Barnets bästa

Förenta nationernas konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen, innehåller regler om barns rättigheter. Konventionen ratificerades av Sverige år 1990 och blev svensk lag år 2020. Den särskilda företrädaren ska i sin roll se till att Barnkonventionens bestämmelser om barnets rättigheter och integritet efterlevs. Det är främst två artiklar som i Barnkonventionen som ska ses som centrala; artikel 3: principen om barnets bästa och artikel 12: principen om barnets rätt att få komma till tals och bli respekterad.

Få tillgång till hela handboken

Direkt efter att köpet genomförts får du en kod skickad till dig på mejl, som du enkelt skriver in för att få åtkomst till innehållet. Du har tillgång till materialet i 30 dagar från köptillfället. För fri åtkomst kan du välja att även lägga till en nedladdningsbar PDF.
375 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), kort (Mastercard, Visa) och Swish.

Se hela vårt bibliotek av handböcker i praktisk juridik.
Har du redan köpt den här handboken?
Använd koden du fick i bekräftelsemejlet för att låsa upp innehållet.