Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Handbok i målsägandebiträde

Innehållsförteckning

1. Bakgrund

Under 1980-talet uppmärksammades frågan om att stärka brottsoffrets ställning under rättegången och som en följd av detta infördes en rad åtgärder vilka skulle verka för att uppnå detta syfte. En del i processen var införandet av lagen om målsägandebiträde (1988:609), LMB, som trädde i kraft 1988. Syftet var att stärka målsägandens ställning genom att ge mer stöd och hjälp till denne under rättegången vid framförallt grova sexualbrott där brottsoffret ansågs vara särskilt utsatt.

Tidigare låg det på åklagaren eller en särskilt förordnad stödperson att stötta målsäganden genom rättsprocessen vilket inte ansågs tillräckligt. Åklagaren ansågs begränsad i sin förmåga att bistå med emotionellt stöd i sin roll som en opartisk företrädare för rättsväsendet medan den särskilt förordnande stödpersonen oftast saknade den juridiska kunskap som krävs för att ge något annat än ett rent personligt stöd. Genom införandet av lagen fick brottsoffer som blivit utsatta för grövre brott en rätt till ett juridiskt biträde som helt och hållet ser till dennes intressen. Till att börja med gällde lagen i första hand vid grövre sexualbrott men om omständigheterna var särskilt svåra och behovet av ett målsägandebiträde var stort fanns även möjligheten vid andra typer av grova våldsbrott.

Få tillgång till hela handboken

Direkt efter att köpet genomförts får du en kod skickad till dig på mejl, som du enkelt skriver in för att få åtkomst till innehållet. Du har tillgång till materialet i 30 dagar från köptillfället. För fri åtkomst kan du välja att även lägga till en nedladdningsbar PDF.
375 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), kort (Mastercard, Visa) och Swish.

Se hela vårt bibliotek av handböcker i praktisk juridik.
Har du redan köpt den här handboken?
Använd koden du fick i bekräftelsemejlet för att låsa upp innehållet.