Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Handbok i gåvobrev

Innehållsförteckning

1. Inledning

Ett gåvobrev är enligt svenska akademiens ordbok en handling vari någon förklarar sig överlåta någonting (företrädesvis fast egendom) till någon så som gåva. Inom juridiken talas istället för gåvobrev ofta om ”utfästelse av gåva” och förfarandet regleras främst i lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva. En kortare och mer alldaglig benämning av lagrummet är gåvolagen. Gåvolagen har uppdaterats flertalet gånger sedan dess tillkomst år 1936, inte minst med anledning av att handeln med värdepapper ändrats avsevärt.

Gåvobrev, eller utfästelser om gåva, har fått en ökad användning sedan gåvoskattens avskaffande år 2005. Ett avskaffande som syftade till att förenkla gåvogivandet, inte minst ur ett skatterättsligt perspektiv.

Förutom gåvolagen kan, beroende på vad det är som efterskänks, flera andra lagrum bli relevanta vid utformningen av ett gåvobrev. Exempelvis är Jordabalken av relevans vid gåva av fastighet, gåva av bostadsrätt kräver kunskap om paragrafer i bostadsrättslagen, en gåva mellan makar regleras i Äktenskapsbalken och Ärvdabalken blir tillämplig om det rör sig om en gåva från en förälder till dennes barn.

Få tillgång till hela handboken

Direkt efter att köpet genomförts får du en kod skickad till dig på mejl, som du enkelt skriver in för att få åtkomst till innehållet. Du har tillgång till materialet i 30 dagar från köptillfället. För fri åtkomst kan du välja att även lägga till en nedladdningsbar PDF.
375 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), kort (Mastercard, Visa) och Swish.

Se hela vårt bibliotek av handböcker i praktisk juridik.
Har du redan köpt den här handboken?
Använd koden du fick i bekräftelsemejlet för att låsa upp innehållet.