Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Handbok i förhör

Innehållsförteckning

1. Inledning

I egenskap av advokat kan man företräda klienter som befinner sig på olika sidor i den juridiska processen. Advokaten kan försvara en misstänkt mot anklagelser för allvarliga brott och därmed säkerställa att klienten får sin sak prövad på ett rättssäkert sätt. En annan vanligt förekommande arbetsuppgift för advokaten är då denne biträder en målsägande som varit med om ett sådant allvarligt brott att denne kan ha ett särskilt behov av stöd i en juridisk process. I de fall då barn och unga är brottsoffer kan advokaten i vissa fall förordnas som en särskild företrädare för barnet i rättsprocessen.
Det här häftet riktar sig till jurister som ska på förhör i någon av de ovan givna situationerna. Häftet riktar sig även till personer som vill veta mer om hur det är att medverka på förhör. Häftet är uppdelat i tre delar; en del avseende förhör som försvarare, en del avseende förhör som målsägandebiträde. Sista delen avser förhör i egenskap av särskild företrädare för barn.

Varje del inleds med en formell framställning av relevant lagtext som läsaren bör känna till innan denne går på förhör. Senare följer en framställning av praktiska tips och råd som kan vara bra att ha med sig inför förhöret.

Få tillgång till hela handboken

Direkt efter att köpet genomförts får du en kod skickad till dig på mejl, som du enkelt skriver in för att få åtkomst till innehållet. Du har tillgång till materialet i 30 dagar från köptillfället. För fri åtkomst kan du välja att även lägga till en nedladdningsbar PDF.
375 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), kort (Mastercard, Visa) och Swish.

Se hela vårt bibliotek av handböcker i praktisk juridik.
Har du redan köpt den här handboken?
Använd koden du fick i bekräftelsemejlet för att låsa upp innehållet.