Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Handbok i fastighetstvist

Innehållsförteckning

1. Bakgrund 

En fastighetsaffär är för många privatpersoner den överlägset största affären de gör i livet. Tvister i samband med fastigheter är vanligt förekommande och kan vara särskilt svåra att lösa eftersom problem kan uppstå långt efter att köpet av fastigheten har gjorts. Det kan till exempel finnas dolda fel som upptäckts först efter en tid passerat.  

Mot bakgrund av ovan, kommer i det följande förfarandet kring fel i fastighet redogöras för, vilka fel som kan göras gällande samt den efterföljande eventuella domstolsprocessen vid fastighetstvister.  

2. Vad är fast egendom och fastighetstillbehör? 

För att veta vad som ska ingå i ett fastighetsköp är det viktigt att ta reda på om ett föremål ska anses vara fast egendom eller lös egendom. Av 1 kap. 1 § JB framgår att fast egendom är jord. Med jord avses de delar av jordytan om ingår i det svenska territoriet. Jorden är i sin tur indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt.  

Få tillgång till hela handboken

Direkt efter att köpet genomförts får du en kod skickad till dig på mejl, som du enkelt skriver in för att få åtkomst till innehållet. Du har tillgång till materialet i 30 dagar från köptillfället. För fri åtkomst kan du välja att även lägga till en nedladdningsbar PDF.
375 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), kort (Mastercard, Visa) och Swish.

Se hela vårt bibliotek av handböcker i praktisk juridik.
Har du redan köpt den här handboken?
Använd koden du fick i bekräftelsemejlet för att låsa upp innehållet.