Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Handbok i boutredningsmannens roll

Innehållsförteckning

1. Bakgrund

1.1. När blir det aktuellt med en boutredningsman?

När någon avlider övergår kvarlåtenskapen till den avlidnes dödsbo, som är en självständig juridisk person. Dödsboet förvaltas och företräds av dödsbodelägarna, vilka är efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare (18 kap. 1 § ärvdabalken, nedan ÄB). Dödsbodelägarna ska se till att tillgångar och skulder i dödsboet utreds och att dödsboets skulder betalas. De ska därtill se till att en bouppteckning upprättas. I en bouppteckning ska den avlidnes tillgångar och skulder antecknas såsom de var vid dödsfallet. Om den avlidne var gift ska även dennes makes tillgångar och skulder tas med i bouppteckning. Var den avlidne sambo ska sambons samboegendom antecknas i bouppteckningen (20 kap. 4 § ÄB). Bouppteckningen ska upprättas inom tre månader från dödsfallet och därefter inom en månad inges till Skatteverket för registrering (20 kap. 1 och 8 §§ ÄB). En bouppteckning har flera funktioner, bland annat utgör den en legitimationshandling som styrker dödsbodelägarnas rätt att tillsammans företräda dödsboet. Vidare kan bouppteckningen tjäna som ett bra underlag till det kommande arvskiftet samt att bouppteckningen kan ligga till grund för beräkning av ett eventuellt efterarvs storlek.

Få tillgång till hela handboken

Direkt efter att köpet genomförts får du en kod skickad till dig på mejl, som du enkelt skriver in för att få åtkomst till innehållet. Du har tillgång till materialet i 30 dagar från köptillfället. För fri åtkomst kan du välja att även lägga till en nedladdningsbar PDF.
375 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), kort (Mastercard, Visa) och Swish.

Se hela vårt bibliotek av handböcker i praktisk juridik.
Har du redan köpt den här handboken?
Använd koden du fick i bekräftelsemejlet för att låsa upp innehållet.