Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Handbok i bouppteckning

Innehållsförteckning

1. Inledning

När en person som bor i Sverige avlider måste personens tillgångar och skulder sammanställas inför eventuell bodelning och/eller arvskifte. Processen att sammanställa den avlidnas tillgångar och skulder kallas bouppteckning. Under processen ska det hållas en så kallad bouppteckningsförrättning som resulterar i en bouppteckningshandling. Handlingen utgör inte bara underlag för kommande bodelning och/eller arvskifte utan används även för att legitimera dödsbodelägarna. Dödsbodelägare är efterlevande make/make eller sambo, legala arvingar samt universella testamentstagare. Det kan nämnas att om det finns en efterlevande make/maka är de gemensamma bröstarvingarna inte dödsbodelägare eftersom de ärver först vid den efterlevande maken/makans bortgång. Med handlingen kan delägarna vidta nödvändiga åtgärder för boets räkning, som att avsluta ett konto eller sälja en fastighet. Det är vanligt att även själva bouppteckningshandlingen kallas för bouppteckning varför det är viktigt att i varje enskilt fall vara uppmärksam på om det är förrättningen eller handlingen som åsyftas.

Det finns inga krav på att en bouppteckning måste utföras av en sakkunnig. En bouppteckning kan därmed göras av en privatperson och ha samma giltighet som om den genomförts av en jurist eller advokat. Då en bouppteckning kan vara både komplicerad och omfatta stora värden är det i många fall lämpligt att ta hjälp av någon med erfarenhet av bouppteckningar. Om man anlitar en expert för att förrätta bouppteckningen ersätts arvodet som utgångspunkt med medel ur dödsboet.

Få tillgång till hela handboken

Direkt efter att köpet genomförts får du en kod skickad till dig på mejl, som du enkelt skriver in för att få åtkomst till innehållet. Du har tillgång till materialet i 30 dagar från köptillfället. För fri åtkomst kan du välja att även lägga till en nedladdningsbar PDF.
375 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), kort (Mastercard, Visa) och Swish.

Se hela vårt bibliotek av handböcker i praktisk juridik.
Har du redan köpt den här handboken?
Använd koden du fick i bekräftelsemejlet för att låsa upp innehållet.