Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Handbok i bodelning

Innehållsförteckning

1. Bakgrund

Enligt den äldre Giftermålsbalken, gällande mellan år 1734 och 1921, ägde makar all egendom tillsammans som en enhetlig massa kallad för det samfällda boet. Det gick inte att särskilja vem av makarna som ägde vad i boet och vid en eventuell bodelning hade vardera maken rätt till hälften av det samfällda boet. Det kunde finnas enskild egendom som inte ingick i det samfällda boet. Exempelvis kunde fastighet som en make förvärvat innan äktenskapet, alternativt genom arv, utgöra enskild egendom. Egendom kunde även bli enskild genom äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev. Ett äktenskapsförord kunde endast upprättas innan äktenskapets ingående. Vidare var mannen hustruns målsman i personliga så väl som i ekonomiska angelägenheter och hade under äktenskapet förvaltningsrätt över det samfällda boet och över hustruns enskilda egendom. Hustrun hade dock rätt att förvalta enskild fast egendom samt sina enskilt tillhöriga lösören och egendom som hon förvärvat genom eget arbete. Hustrun hade även rätt att förvalta egendom som tillfallit henne genom testamente eller gåva med föreskrift om förvaltningen. Det var även möjligt att i äktenskapsförordet bestämma om förvaltningsrätten till hustruns enskilda egendom.

Få tillgång till hela handboken

Direkt efter att köpet genomförts får du en kod skickad till dig på mejl, som du enkelt skriver in för att få åtkomst till innehållet. Du har tillgång till materialet i 30 dagar från köptillfället. För fri åtkomst kan du välja att även lägga till en nedladdningsbar PDF.
375 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), kort (Mastercard, Visa) och Swish.

Se hela vårt bibliotek av handböcker i praktisk juridik.
Har du redan köpt den här handboken?
Använd koden du fick i bekräftelsemejlet för att låsa upp innehållet.