Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Handbok i aktieägaravtal

Innehållsförteckning

1. Vad är ett aktieägaravtal?

Ett aktiebolag ägs av sina aktieägare. Att vara aktieägare innebär ett delägarskap som medför olika lagstadgade rättigheter och skyldigheter gentemot aktiebolaget och övriga delägare. Vilka rättigheter och skyldigheter aktieägarna har framgår främst av aktiebolagslagen (2005:551) ABL och aktiebolagets obligatoriska styrdokument, bolagsordningen. Bolagsordningen innehåller obligatoriska uppgifter om bolagets namn, säte, vilken typ av verksamhet bolaget bedriver, hur stort bolagets aktiekapital är och hur många aktier som finns. Det ska även framgå uppgifter om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer. Slutligen ska bolagsordningen precisera hur bolagsstämman ska sammankallas och under vilken period räkenskapsåret ska löpa (3 kap. 1 och 3 § § ABL. Utöver detta kan även andra bestämmelser föras in bolagsordningen, så länge bestämmelserna inte strider mot ABL eller annan lag.[1]

Ibland finns ytterligare behov av att reglera förhållanden och situationer som bolaget och aktieägarna kan komma att ställas inför. I sådana fall kan ett aktieägaravtal användas.[2] Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan aktieägare och avtalets innehåll varierar utifrån vilken verksamhet som bedrivs. Utgångspunkten är ofta att reglera interna förhållanden i särskilt viktiga frågor som rör bolagets framtid. Det kan exempelvis specificeras hur bolaget ska styras och finansieras, vilka som får träda in respektive ut ur bolaget, vilka förhållanden som ska råda mellan aktieägarna och hur deras samarbete ska fungera.[3]

Få tillgång till hela handboken

Direkt efter att köpet genomförts får du en kod skickad till dig på mejl, som du enkelt skriver in för att få åtkomst till innehållet. Du har tillgång till materialet i 30 dagar från köptillfället. För fri åtkomst kan du välja att även lägga till en nedladdningsbar PDF.
375 SEK

TILLGÄNGLIGA BETALSÄTT

Faktura (14 dagar), kort (Mastercard, Visa) och Swish.

Se hela vårt bibliotek av handböcker i praktisk juridik.
Har du redan köpt den här handboken?
Använd koden du fick i bekräftelsemejlet för att låsa upp innehållet.